Online vzdelávací program alternatívneho vzdelávania pre dospelých

Ročná škola KREA Pedagogiky®

a osobného rozvoja

Naučte sa vzdelávať vaše deti inak...

 • Pre rodičov domškolákov
 • Pre sprievodcov v alternatívnych školách
 • Pre vedúcich malých vzdelávacích skupín
 • Pre všetkých, ktorí chcú osobnostne rásť

Čo je "Ročná škola KREA Pedagogiky®"?

SLOBODA - REŠPEKT - EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

(Pustite si video o Ročnej škole KREA Pedagogiky®)

Certifikovaná metodika
Ročnej školy KREA Pedagogiky®

Ročná škola KREA Pedagogiky® je ucelený ročný program vzdelávania pre dospelých v pedagogike, ktorá je zameraná na vzdelávanie v slobode, rešpekte, dôvere s dôležitým pilierom v emocionálnej inteligencii.

Ročná škola je určená pre všetkých, ktorí chcú pracovať na sebe, aby vedeli v tejto súčinnosti pracovať s deťmi -
či už v domácom vzdelávaní, vzdelávacích skupinách, alternatívnych školách, v centrách s rôznymi aktivitami alebo ako rodičia.

Naša metodika ako aj prístupy, postupy a know-how je certifikovaným vlastníctvom KREA - škola života.

Všetky naše produkty, služby i metodika majú:

Európsky certifikát originality ® a copyright ©.

Sú vytvorené a zostavené zakladateľkou KREA - škola života Zuzanou Kosárovou a vychádzajú zo životných hodnôt, postojov, skúseností a praxe vzdelávania detí v reálnom prostredí skutočného života.

Metodika je postavená na reálnom zažívaní a následnom učení sa prirodzeným spôsobom. Základným pilierom je budovanie emocionálnej inteligencie (sebapoznanie, sebareflexia, vnútorná motivácia,...), ktorá svojou úrovňou podporuje posun vo vedomostnej oblasti (zvyšovanie IQ).

Priemerná úroveň vedomostí, zručností a sociálnych zručností je proti bežnému priemeru preukázane vyššia zhruba o dva až tri roky veku dieťaťa.

Čo získate po absolvovaní ročnej školy?

Výsledkom absolvovania Ročnej školy KREA Pedagogiky® je Certifikát lektora KREA Pedagogiky, ktorý je platný pre celú EÚ.

Tento doklad umožňuje:

 • viesť školu KREA Pedagogiky ako franšízu
 • viesť školu KREA ako zamestnanec poverený vedením
 • stať sa zamestnancom našej KREA - škola života
 • stať sa lektorom pre kurzy a krúžky v centrách KREA Pedagogiky
 • viesť vlastný osobný život v súlade so slobodou, rešpektom a dôverou
 • viesť komunitné školičky, centrá, skupiny i jednotlivcov v KREA Pedagogike so slobodou, rešpektom a dôverou
 • pre rodičov - viesť vlastné deti v slobode, rešpekte a dôvere s metodikou KREA Pedagogika

Ako funguje "Ročná škola KREA Pedagogiky®"?

Ročná škola je rozdelená do 4 ucelených blokov,
ktoré sú zamerané na nasledujúce témy:

SLOBODA

EMOCIONALITA

KOMUNIKÁCIA 

POSLANIE

Štúdium sa skladá v každom bloku

 • s možnosťou pobytu na pobočke dennej KREA školy ( nepovinné )
 • online konzultácií a tréningov
 • a samoštúdia dodaných materiálov.

Štúdium je ukončené obhajobou ročníkovej práce.

Čo všetko online program obsahuje?

1. blok

SLOBODA

 • 12 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 12 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

2. blok

EMOCIONALITA

 • 13 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 17 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

3. blok

KOMUNIKÁCIA 

 • 13 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 22 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

4. blok

POSLANIE

 • 9 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 22 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

1. blok

SLOBODA

 • 12 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 12 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

3. blok

KOMUNIKÁCIA 

 • 13 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 22 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

2. blok

EMOCIONALITA

 • 13 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 17 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

4. blok

POSLANIE

 • 9 vzdelávacích videí
 • Pracovný zošit v rozsahu 22 strán
  - vzdelávacie texty
  - praktické úlohy
  - prílohy
 • 1x mesačne online stretnutie
 • Online konzultácie

Kto vás ročným programom bude sprevádzať?

Zuzana Kosárová

zakladateľka Kvietkovo Family a KREA - škola života, riaditeľka a sprievodca

Volám sa Zuzana Kosárová a som zakladateľkou metodiky Kvietkovo Family a KREA – škola života. Vo svojom živote som žena, manželka, matka, priateľka a ešte oveľa viac.

Zažívam mnoho rozmanitých životných lekcií, výšky aj pády, ktoré ma neustále učia - a preto som vytvorila metodiku, v ktorej zhmotňujem svoje skúsenosti, postoje a život sám.

Moje tri deti sú od narodenia jeho súčasťou, tu vyrastajú, zažívajú, zbierajú skúsenosti, tu sa vzdelávajú. Kvietkovo Family a KREA - škola života je súčasťou našej rodiny a tento priestor s radosťou zdieľame s ostatnými.

Chcete aj vy vzdelávať deti inak?

Ak to chcete aj vy skúsiť inak, ako je bežné a nechcete byť na to sami,
pridajte sa k nám do rodiny "Kreákov"!

Nižšie nájdete formulár s prihláškou do ročného programu.

Po odoslaní prihlášky vás budeme kontaktovať pre bližšie inštrukcie.
Po vzájomnej dohode, keď si obojstranne "tľapneme", vám vytvoríme prístup do online zóny, kde na vás čakajú vzdelávacie videá, materiály a inštrukcie k úspešnému priebehu vášho štúdia.

CENA CELOROČNÉHO PROGRAMU

Ročná škola KREA Pedagogiky®

1.490,- €

(s možnosťou dohodnutia splátok)

Prihláška do online
Ročnej školy KREA Pedagogiky®

Vyplňte, prosím, Vaše fakturačné a kontaktné údaje: