Prihláste sa

do online vzdelávacieho programu

Ročná škola KREA pedagogiky®

Táto online zóna je len pre študentov Ročnej školy KREA pedaogiky.
Pokiaľ ste jej študentom/študentkou, vložte, prosím, svoje prihlasovacie údaje,
ktoré sme vám poslali na e-mail a prihláste sa: